Hírlevél
TOP termékek
Szűrés
Szállítási díj
Kategória
Termékajánló
Fizetési megoldás
Tanúsítvány
SSL Certificate
Házhozszállítás

Általános játékszabályzat

Gyermektextil.hu Facebook oldal játékszabályzat

ÁLTALÁNOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

 1. Játékszabályzat

Gyermektextil.hu Webáruház (Gyermektextil.hu Webáruház üzemeltetője, Kids Textil Kft  6640 Csongrád Új utca 20 továbbiakban: Szervező) által kezelt Gyermektextil.hu Webáruház (https://www.facebook.com/gyermektextil.hu) Facebook oldalon vagy az általa kezelt csoportokban meghirdetett nyereményjátékokra (továbbiakban: Játék) vonatkozik, az alábbi feltételekkel.

 1. Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden 18 év feletti természetes személy, aki magyarországi lakóhellyel rendelkezik, kivéve a Gyermektextil.hu Webáruház alkalmazottai és azok - a Ptk. 685 § (b) bekezdése szerinti - közeli hozzátartozói.

(továbbiakban: Játékos)

A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú részvételek helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.

A nyeremények készpénzre nem válthatók és nem ruházható át.

Amennyiben valamelyik Játékosnál egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis Facebook profillal vesz részt a Játékban, akkor a Játékból kizárásra kerül.

A Játékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása jelen Játékszabályzat szerint történik, amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 1. Játék időtartama: a bejegyzés megjelenésének ideje, a játék vége a bejegyzésben megjelölt időpont.
 2. Sorsolás időpontja: a posztban megjelölt játék végének utáni 2 munkanap, melyet a Facebooknyertes alkalmazással (http://socialwinner.besocial.hu) történik véletlenszerű gépi sorsolással.
 3. Szervező fenntartja a jogot, hogy publikálja a nyertes nevét a honlapon. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a neve a nyereményjátékkal kapcsolatban nyilvánosságra kerüljön.
 4. A nyertes/nyertesek értesítése a Szervező privát üzenetben, a sorsolást követően 2 munkanapon belül, illetve a Szervező a Gyermektextil.hu Webáruház Facebook oldalán bejegyzésben teszi közzé.
 5. A Nyertesnek Facebook privát üzenetben vagy az alábbi emailen office@gyermektextil.hu kell megadnia teljes nevét és posta címét, telefonszámát a kiszállítás valamit csomagértesítés miatt.

A Szervező a nyereménytárgyat futárszolgálat igénybevételével juttatja el a nyerteshez.

A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért és szavatossági igényekért a Szervező felelősséget nem vállal.

A Játék a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

 

 1. A Játékban való részvételhez szükséges a posztban megadott feltételek teljesítése, ilyenek lehetnek pl:
 • hu Webáruház Facebook oldal megosztása, lájkolása vagy hozzászólás, meghívás stb…..

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A nyereménnyel kapcsolatos esetleges adó vagy járulékfizetési kötelezettség Szervezőt terheli, azonban a nyeremény átvételével kapcsolatos költségek (pl. utazási költség) a Nyertest terheli.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

 1. Nem jogosult a nyertes a nyeremény átvételére az alábbiak szerint:

- nem töltötte be a 18 életévet

- hamis Facebook profillal vett részt a Játékban vagy több profillal próbált játékban részt venni

- a Játék eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja

- nem lehet vele felvenni a kapcsolatot

- a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg

- jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti

- amennyiben a nyertes 3 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot a értesítést követően, többszöri próbálkozás után sem.

Szervező jogosult pótnyertest hirdetni, amennyiben az eredeti nyertesnek a nyeremény átadása bármilyen okból meghiúsul.

 1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a

Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás

működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó

költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel

kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a

nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezőnél vagy bármely harmadik személlyel szembeni

igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért,

teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék,

illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból

időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal,

(például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy

kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

 

 1. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési

Tájékoztató (link: http://aszf.fogyaszto-barat.hu/documents/2768/20190316143445_adatvedelmi.pdf) valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi

Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

 

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Az adatokat kizárólag a Játékszabályzatban feltüntetett célra és ideig használjuk. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk.

 1. Záró rendelkezések:

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékban résztvevők előzetes értesítése mellett, ezen Játékszabályzatot egyoldalúan módosítsa, továbbá fenntartja a jogot, hogy a résztvevők tájékoztatása mellett a Játék feltételeit, időtartamát egyoldalúan módosítsa és egyéb változtatásokat tegyen.

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.

A promóciók nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével lettek megszervezve, és azzal összefüggésbe nem hozható.

 

Webáruház készítés